Advanced Online Desanding

Advanced Online Desanding

Nieuwe standaard in zandbeheer

Met het Advanced Online Desanding System (AOD-systeem) stelt Stork een nieuwe standaard in voor zandbeheer.

Het opruimen van besmet zand dat zich ophoopt in afscheiders is een oud probleem dat vraagt om een nieuwe oplossing. Offshore verlagen zand en zout in vaten de efficiëntie. Zand en zout leiden tot corrosie van apparatuur en mogelijk tot productieverlies. Vaak moet een platform tijdens het uitvoeren van traditionele ontzandingsmethoden worden stilgelegd. Bovendien was ontzanden van oudsher altijd gevaarlijk, fysiek uiterst zwaar werk.  Maar Stork heeft een slimmere oplossing bedacht.

SLIMMER ZANDBEHEER

Met de Advanced Online Desander (AOD) heeft Stork een nieuwe standaard neergezet voor zandbeheer. Inmiddels werken we alweer met de derde generatie van dit veilige, milieuvriendelijke en kosteneffectieve ontzandingssysteem. De AOD verwijdert zand uit werkende afscheiders en reinigt dit zonder dat de productie hiervoor hoeft te worden stilgelegd en zonder dat dit leidt tot productieverlies. Het resterende zand is schoon genoeg om vervolgens veilig overboord te worden gestort.

Stork bepaalt met een thermografische camera waar de zandophoping zich bevindt binnen de in lijn geplaatste afscheider. Vervolgens wordt het zand verwijderd, gereinigd en weer teruggestort in de zee, zonder enige vorm van productievertraging. 

Ontzandingssystemen zijn niet nieuw, maar Stork heeft de lat wel aanzienlijk hoger gelegd - naar een scheidingsdruk van 60 Bar om precies te zijn - en naar een potentiële werktemperatuur van 90 °C. Het AOD-systeem is niet alleen robuust maar ook snel. Per dag kan met dit systeem 20 ton zand worden verwijderd en gewassen. Het AOD-systeem is ook uiterst nauwkeurig: vaste stoffen, zelfs minuscule deeltjes van 10 tot 500 micron, worden effectief afgescheiden.

Het AOD-systeem zorgt ervoor dat het zand dat op zee wordt gestort, voldoet aan de geldende milieurichtlijnen en dat we de kosten van de onshoreverwerking van vervuild materiaal beperken. Achtergebleven olieresten worden verwijderd uit vaste stoffen totdat deze nog slechts minder dan 1% olie bevatten, vóórdat de resterende vaste stoffen overboord worden gestort. Dit spaart kosten voor onshore reiniging uit.

Een goed geleid team dat onder goede supervisie staat. Soms zouden we flexibiliteit en vakmanschap bijna als vanzelfsprekend gaan beschouwen, maar van dit team weten we dat ze op een veilige en verantwoordelijke manier betrouwbare resultaten afleveren.


Een goed geleid team dat onder goede supervisie staat. Soms zouden we flexibiliteit en vakmanschap bijna als vanzelfsprekend gaan beschouwen, maar van dit team weten we dat ze op een veilige en verantwoordelijke manier betrouwbare resultaten afleveren.


Onze toegevoegde waarde

Geen productieverlies

Zand wordt verwijderd en schoongemaakt, zonder in te breken in het productieproces, en kan eenvoudig terug in zee worden gestort.

Sneller toepasbaar

Minimaliseer kosten van shutdowns omdat dit systeem sneller ter plaatse en actief is vergeleken met traditionele methodes, die daar soms wel 7 dagen over doen.

Verminderde downtime

Preventieve aanpak van zandbeheer voorkomt ongeplande shutdowns en vermindert daarmee downtime.

Verbeterde veiligheid

Maakt toegang tot traditionele gesloten ruimtes overbodig zodat werknemers fysiek belastende omstandigheden en aanraking met chemische stoffen kunnen vermijden.

Focus op het milieu

AOD zorgt ervoor dat opgevangen zand schoon, conform de strengste milieueisen, terug in zee gestort waarmee ook de hoge kosten van onshore reiniging worden voorkomen.

Contact