Over REACH Beyond Zero

Over REACH Beyond Zero

press play

Stork streeft ernaar marktleider te worden op het gebied van HSSEQ.
REACH Beyond Zero helpt ons dit doel te bereiken.

REACH Beyond Zero is onze visie op HSSEQ. We willen alle werknemers van Stork activeren en motiveren om zichzelf uit te dagen, met het oog op verbetering van onze HSSEQ-cultuur en prestaties. Daarmee gaan we verder dan alleen het reduceren van incidenten. Door te opereren als één team en met gedeelde waarden op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit, kan onze veiligheidscultuur een ware transformatie ondergaan.

REACH Beyond Zero oefent invloed uit op de denkwijze, geeft sturing aan de organisatie en stimuleert individuele actie voor positieve en duurzame veranderingen bij Stork.

REACH Beyond Zero helpt daarnaast de HSSEQ-prestaties van onze klanten te verbeteren door:

  • aansluiting te zoeken bij hun HSSEQ-cultuur en hier een positieve invloed op uit te oefenen,
  • HSSEQ-prestaties te verbeteren bij werkzaamheden aan hun assets,
  • transparante HSSEQ-rapportages te bieden,
  • door informatie te delen en door 'lessons learned', best practices en waarschuwingen uit te wisselen,
  • onderlinge discussies en kennisdeling te stimuleren.

Drie hoofdcomponenten

Merk

REACH Beyond Zero is een merknaam die alle communicatie en activiteiten samenbrengt om zichtbaarheid te verhogen en om het programma versterken.

Programma

REACH Beyond Zero is een driejarig stappenplan met een meetbaar activiteitenprogramma om al ons personeel, op elk niveau en in elke locatie, actief bij de doelen te betrekken.

Gedrag

Er zijn vijf kernwaarden voor iedereen: zichtbaarheid, authenticiteit, leiderschap, inzicht en betrokkenheid.

Contact

Stuur ons een e-mail: