HSSEQ campaigns

Spatial awareness (Azerbaijani)

Spatial awareness (Azerbaijani)

Nə üçün məkana bələd olma?

Keçən il bütün qeydə alınmış hadisələrin yarısından çoxu birbaşa məkanla bağlı məlumatlılıqla əlaqədar idi. Bu cür xəsarət növlərinin qarşısının alınmasını təmin etmək üçün bizə hərtərəfli riskin qiymətləndirilməsi və ətrafımızda olan iş mühiti ilə bağlı sağlam məlumatlılıq səviyyəsi.

Downloads

REACHcampaign_SpatialAwareness_AzerbaijaniREACH Beyond Zero campaign: Spatial awareness (Azerbaijani)238 KBDownload
REACHposters_SpatialAwareness_AzerbaijaniREACH Beyond Zero posters: Spatial awareness (Azerbaijani)289 KBDownload